Sökord: Innehåller 

Vad innehåller kravmallarna?

Senast ändrad 2021-05-05
Rösta här
  -  

Fråga

Vad innehåller kravmallarna?


Svar

Kravmallarna innehåller platshållare för att ange samtliga krav i en funktionsbeskrivning det vill säga allmänna krav, krav på befintligheter, krav på nya byggresultat, krav på kontroll, dokumentation samt krav på geodetiska målningsarbeten. Kravmallen fungerar som en ”konfigurator” eller ”check-lista”. Innehållet är anpassat efter den aktuella projekttypen och användaren väljer själv de objekt som ska kravställas och ingå i beskrivningen. Användaren kan även lägga till egna kravobjekt som saknas i mallen direkt ifrån CoClass (*Q3-2021)

Krav på nya byggresultat anges i en informationsstruktur baserat på CoClass objekt och egenskaper. Till dessa finns relevanta rådstexter, hänvisningar till standarder och i vissa fall förslagstexter.