Sökord: Funktion  Studio 

Vad är AMA Funktion Beskrivningsverktyg?

Senast ändrad 2023-09-22
Rösta här
  -  

Fråga

Vad är AMA Funktion Beskrivningsverktyg?


Svar

Det är en ny digital tjänst (en molntjänst) för att upprätta funktionsbeskrivningar i en kravdatabas. I AMA Funktion Beskrivningsverktyg kan obegränsat med deltagare i realtid arbeta i samma beskrivning med olika roller/behörigheter.