Start E-böcker  
Search
Sökord: epub 

Hur läser jag e-böcker på PC eller Mac?

Senast ändrad 2019-04-04
Rösta här
  -  

Fråga

Hur läser jag e-böcker på PC eller Mac?


Svar

För att läsa Epub-formatet på datorn kan du välja ett läsprogram som exempelvis Adobe Digital Editions. Programmet, som fungerar både på PC och på Mac, kan laddas ner kostnadsfritt på Adobes hemsida.

Du kan också läsa din e-bok i epub-format i webbläsarna Chrome och Firefox. I Chrome laddar du förslagsvis ner appen Readiator och läser e-boken där. I Firefox kan du ladda ner tillägget ePub Reader för att läsa e-boken. Väljer du dessa alternativ behöver du inte installera ett läsprogram på din dator.