Sökord: Behov 

Vad ska jag med Svensk Byggtjänst Studio till?

Senast ändrad 2021-05-05
Rösta här
  -  

Fråga

Vad ska jag med Svensk Byggtjänst Studio till?


Svar

Byggtjänst Studio är plattformen till de nya digitala verktyg som Byggtjänst tillhandahåller. På sikt kommer alla våra verktyg att finnas i Byggtjänst Studio. I nuläget kan du med hjälp av Byggtjänst Studio skapa projekt och funktionsbeskrivningar (om du har licens till AMA Funktion Studio). Även du som blivit inbjuden av någon att granska eller läsa beskrivningar hittar projekten och beskrivningarna via Byggtjänst Studio.
Du hittar till Byggtjänst studio via Mina Sidor när du är inloggad på ditt konto på https://byggtjanst.se/