Hur skapar jag en funktionsbeskrivning?

Senast ändrad 2021-05-05
Rösta här
  -  

Fråga

Hur skapar jag en funktionsbeskrivning?


Svar

I verktyget Byggtjänst Studio börjar du med att skapa ett projekt där du bjuder in dina projektmedlemmar. Därefter i verktyget AMA Funktion Studio skapar du en funktionsbeskrivning baserat på någon av kravmallarna. Väl inne i funktionsbeskrivningen så infogar du de objekt som du vill kravställa i projektet. För varje objekt finns föreslagna kravegenskaper där du fyller på med kravtexter, eller värden för kraven. Det finns vägledningstexter som ger förslag på krav som kan ställas för olika objekt.