Sökord: API 

Hur kopplas AMA Funktion Studio ihop med andra programvaror via exempelvis API?

Senast ändrad 2021-05-05
Rösta här
  -  

Fråga

Hur kopplas AMA Funktion Studio ihop med andra programvaror via exempelvis API?


Svar

I dagsläget finns inget API. Ambitionen är att ha det framme till den kommersiella lanseringen i december 2021. Med hjälp av API:et kan innehållet exporteras/integreras med andra IT-system.