Sökord: Kravmall 

Vad är en kravmall?

Senast ändrad 2021-05-05
Rösta här
  -  

Fråga

Vad är en kravmall?


Svar

En kravmall från Svensk Byggtjänst innehåller Råd och Anvisningstexter (RA) för kravställning av ett helt byggprojekt (byggnadsverkskomplex). Råd och anvisningar visas som vägledningstext till författaren för varje kravobjekt/kravegenskap. Även förslagstexter och källhänvisningar till standarder ingår i relevanta fall.

Kravmallen är indelad i olika kapitel som överensstämmer med strukturen i en funktionsbeskrivning (FB).

Det finns olika anpassade kravmallar för olika typer av projekt.