Sökord: Funktion  Studio 

Vad är AMA Funktion Studio?

Senast ändrad 2021-05-05
Rösta här
  -  

Fråga

Vad är AMA Funktion Studio?


Svar

Det är en ny digital tjänst (en molntjänst) för att upprätta funktionsbeskrivningar i en kravdatabas. I AMA Funktion Studio kan obegränsat med deltagare i realtid arbeta i samma beskrivning med olika roller/behörigheter.