Sökord: Använda 

Hur ska jag använda mig av AMA Funktion i mitt arbete?

Senast ändrad 2021-05-05
Rösta här
  -  

Fråga

Hur ska jag använda mig av AMA Funktion i mitt arbete?


Svar

AMA Funktion används som stöd för att upprätta en AMA Funktionsbeskrivning vid upphandling av totalentreprenader i en kravdatabas, med tyngdpunkt på funktionskrav. Funktionsbeskrivningen kan sedan skrivas ut som PDF fil.

En funktionsbeskrivning upprättas för ett projekt, som kan beskriva ett eller flera byggnadsverk som ingår i projektet. I varje byggnadsverk beskrivs krav på ingående utrymmen dvs. rumsfunktioner. Här formuleras krav på byggnadens ”prestanda” i mätbara termer, som redovisas enligt principer och kravstruktur.