Sökord: Till  vem 

Till vem vänder sig AMA Funktion?

Senast ändrad 2021-05-05
Rösta här
  -  

Fråga

Till vem vänder sig AMA Funktion?


Svar

AMA funktion vänder sig i första hand till beställare, beställarens konsulter samt arkitekter inom offentlig och privat sektor dvs. de som medverkar i att upprätta förfrågningsunderlag för upphandling av byggentreprenader eller de som medverkar i projektering. Även entreprenörer är en viktig målgrupp men då för att läsa beskrivningarnas innehåll.