Sökord: AMA  Funktion 

Vad är AMA Funktion?

Senast ändrad 2021-05-05
Rösta här
  -  

Fråga

Vad är AMA Funktion?


Svar

AMA Funktion är ett branschgemensamt hjälpmedel för att upprätta funktionsbeskrivningar. Funktionsbeskrivningar ingår som en av flera kontraktshandlingar vid upphandling av totalentreprenader.

AMA Funktion är en helt ny digital beskrivningsteknik för att göra beskrivningar som baseras på det nya klassifikationssystemet CoClass.

Hjälpmedlet fungerar som en kravdatabas där användaren får tillgång till kravmallar och baserat på dem så upprättar hen AMA Funktionsbeskrivningar. Det går att publicera funktionsbeskrivningen i PDF-format, men entreprenörer kan även läsa beskrivningen direkt i kravdatabasen. Datat ska så småningom även kunna exporteras/integreras till användarens egna IT-system.

Inom en snar framtid finns en första version tillgänglig som man kan prova på kostnadsfritt. En kommersiell lansering av tjänsten beräknas till december 2021.