Start Abonnemang  
Search

Hur säger jag upp en tjänst eller ett abonnemang?

Senast ändrad 2020-09-22
Rösta här
  -  

Fråga

Hur säger jag upp en tjänst eller ett abonnemang?


Svar

Litteraturbevakningstjänsten kan avslutas på en gång utan uppsägningstid. Returrätten gäller ej för den bok/böcker som beställs i samband med tecknandet av bevakningstjänsten. 

Årsabonnemang avslutas vid periodens slut.

Fullständiga villkor för uppsägning finns under våra Allmänna villkor.

Uppsägning och ändringar av abonnemang måste ske skriftligen till Kundservice.