Hur söker jag?

Senast ändrad 2019-05-06
Rösta här
  -  

Fråga

Hur söker jag?

Svar

Söket ligger uppe till höger i både webb och mobil.
I mobil, klicka på förstoringsglas-symbolen, skriv in ditt sök, och klicka på symbolen igen.
I webbtjänsten, klicka på fältet med texten ”Sök här…” och skriv in ditt sök. Söket funkar på samma sätt inne i en bok, och på startsidan. När du söker inne i en bok, kan du klicka på ett sökresultat för att komma dit, sökordet kommer då markeras.