Hur hittar jag min anteckning?

Senast ändrad 2019-05-06
Rösta här
  -  

Fråga

Hur hittar jag min anteckning?

Svar

Du kan hitta dina anteckningar på två sätt:
 
Inne i boken
Klicka på symbolen för anteckningar (ikonen som föreställer en anteckning med penna). Anteckningar ligger längst till höger i panelen. Klicka på anteckningen för att komma till det stället i boken där du skapade den.


Från huvudsidan
Klicka på ”Anteckningsbok” så hittar du även här Anteckningar längst till höger i undermenyn. Här är dina anteckningar sorterade per bok, och du kan klicka på anteckningen för att komma till det stället i boken där du skapade den.