Hur skapar jag en anteckning?

Senast ändrad 2019-05-06
Rösta här
  -  

Fråga

Hur skapar jag en anteckning?

Svar

För att skapa en anteckning, markera texten där du vill placera din anteckning och klickar på ”anteckning”.
Anteckningar som du skapar i mobil-appen kommer även finnas i webb, och vice versa.