Vad är e-pub?

Senast ändrad 2019-05-06
Rösta här
  -  

Fråga

Vad är e-pub?

Svar

E-pub är ett öppet standardformat för e-böcker, ett format som används för att publicera elektroniska böcker, tidskrifter och tidningar. Skillnaden mellan en e-pub-fil och andra textfilformat är att texten kan flödas om för att passa många olika skärmstorlekar, exempelvis plattor och smarta telefoner. Det skapades för att vara flexibelt med både teckenstorlek och textorientering, så att samma material kan läsas på alla mobila enheter.