Start Tjänster  
Search

Varför ska jag välja AMA Online istället för AMA i bokform?

Senast ändrad 2019-02-15
Rösta här
  -  

Fråga

Varför ska jag välja AMA Online istället för AMA i bokform? 


Svar

AMA Online finns för att underlätta och effektivisera användandet av AMA. AMA:s innehåll lämpar sig bra som onlinetjänst då det är ett referensverk snarare än bok du läser från pärm till pärm.

Onlinetjänsten är i likhet med den tryckta AMA uppdelad i fackområden. Inom det eller de fackområden du abonnerar på har du tillgång till alla publikationer i form av AMA, RA och AMA-nytt samt i tillämpliga fall MER. 

För vissa fackområden har du också tillgång till externa komplement från Vägverket och Banverket. I takt med att nya generationer av AMA ges ut blir dessa tillgängliga i webbtjänsten inom respektive fackområde. För AMA AF är det tydligt då du både har tillgång till AMA AF 07 och AF AMA 98 i onlinetjänsten.