Start Tjänster  
Search

Jag har en licens på AMA Online, men hur kommer jag igång och använder tjänsten effektivt?

Senast ändrad 2019-02-15
Rösta här
  -  

Fråga

Jag har en licens på AMA Online, men hur kommer jag igång och använder tjänsten effektivt? 


Svar

Du navigerar i tjänsten med hjälp av menyerna som dels finns horisontellt upptill (toppmenyn) samt till vänster på bildskärmen (vänstermenyn).

Utgångspunkten för onlinetjänsten liksom för AMA är BSAB-strukturen. I webbtjänsten kan du enkelt ”vandra” uppåt och nedåt i trädstrukturen och symbolerna som markerar att det finns underliggande respektive överliggande kodnivåer. Navigationen liknar den du använder i Utforskaren i Windows.