Start Tjänster  
Search

Vilka fördelar ger det mig att ha en licens även på AMA online i kombination med AMA Beskrivningsverktyg? 

Senast ändrad 2020-09-23
Rösta här
  -  

Fråga

Vilka fördelar ger det mig att ha en licens även på AMA online i kombination med AMA Beskrivningsverktyg? 


Svar

Med någon/några av våra AMA onlinetjänster kopplat till AMA Beskrivningsverktyg får du tillgång till våra förslagstexter, du kan även slå upp och läsa texter ur bland annat AMA, RA, AMA-nytt direkt i verktyget. AMA onlinetjänst är uppdelad i fackområden och du kan välja att abonnera på ett eller flera av dessa. För respektive fackområde får du tillgång till alla generationer av AMA från AMA 98 och framåt.

De olika fackområdena innehåller förutom AMA/RA/AMA-nytt även följande texter

  • AF (förslagstext AF, inkl AF Köp, AF Konsult)
  • Anläggning (förslagstext Anläggning, inkl MER, VV AMA och Järnvägs AMA)
  • Hus (förslagstext Hus, inkl MER)
  • VVS & Kyl (förslagstext VVS & Kyl)
  • El (förslagstext El, inkl delar ur Järnvägs AMA)

Om du vill beställa någon av våra AMA onlinetjänster gör du det enkelt här eller genom att kontakta Kundservice.