Start Abonnemang  
Search
Sökord: abonnemang 

Vad är ett abonnemang?

Senast ändrad 2020-09-22
Rösta här
  -  

Fråga

Vad är ett abonnemang?


Svar

Titelabonnemang, Prenumerationer, Webbtjänster och Nyttjanderätter: Faktureras efter slutet avtal enligt vid var tid gällande prislista. Abonnemangen gäller tills vidare fram till eventuell skriftlig uppsägning. Skriftlig uppsägning ska vara Byggtjänst tillhanda senast på fakturan angivet förfallodatum.

Vid första köptillfället föreligger ingen ångerrätt. Fakturering sker därefter årsvis.
 

Medverkan i Byggkatalogen: Faktureras efter slutet avtal.
 

Abonnemang Bygginfo: Abonnemanget gäller tills vidare i enlighet med skriftlig bekräftelse fram till eventuell skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden är ett (1) helt kalenderkvartal. Fakturering sker enligt gällande prislista kvartalsvis i förskott.

Läs mer här om Allmänna villkor.