Start Litteratur  
Search
Sökord: litteraturbevakning 

Vad innebär en Litteraturbevakningstjänst?

Senast ändrad 2020-09-22
Rösta här
  -  

Fråga

Vad innebär en Litteraturbevakningstjänst?


Svar

Vi bevakar ett, eller flera, specifikt valda områden åt dig. När det utkommer ny litteratur inom ämnet får du den skickad till dig – på det sättet har du alltid uppdaterad och aktuell litteratur tillgänglig. Vanligen kommer det tre till sex titlar per år inom de olika områdena. Beställ tjänsten här.

Tjänsten är kostnadsfri och du väljer själv vilken litteratur du vill behålla. Du har full returrätt i 10 dagar, med returporto som enda tillkommande kostnad.

Tjänsten gäller tills vidare fram till att en uppsägning meddelas skriftligen till oss.