Start E-böcker  
Search
Sökord: epub 

Hur läser jag en e-bok i epub-format på PC eller Mac?

Senast ändrad 2021-04-20
Rösta här
  -  

Fråga

Hur läser jag en e-bok i epub-format på PC eller Mac?


Svar

För att läsa epub-formatet på datorn kan du välja ett läsprogram som exempelvis Adobe Digital Editions. Programmet, som fungerar både på PC och på Mac, kan laddas ner kostnadsfritt på Adobes hemsida.

Om du använder Mac så är Apple Books som är inbyggd i datorn en lämplig epub-läsare.

För Windows finns t ex Ebook Reader eller Google Play Books som tillägg till Chrome.