Sökord: CoClass 

Varför bygger AMA Funktion på CoClass?

Senast ändrad 2021-05-05
Rösta här
  -  

Fråga

Varför bygger AMA Funktion på CoClass?


Svar

Eftersom CoClass har funktion som indelningsgrund så lämpar den sig bra för detta ändamål.
Dessutom vill vi utnyttja ett modernt klassifikationssystem som är anpassat för digitalisering. AMA Funktion är byggt med ett ”BIM-mindset” dvs. ”objektsorienterad informationshantering” (informationsobjekt med egenskaper). CoClass är troligen det första klassifikationssystemet i världen som även omfattar klassifikation av egenskaper.