Sökord: Syfte 

Vad är syftet med AMA Funktion?

Senast ändrad 2021-05-05
Rösta här
  -  

Fråga

Vad är syftet med AMA Funktion?


Svar

Syftet med AMA Funktion är att den ska vara stöd för branschen vid upphandling av totalentreprenader med tyngdpunkt på funktionskrav.

Med AMA Funktion ska beställaren kunna skapa tydliga och kalkylerbara förfrågningsunderlag som baseras på standardavtalet ABT 06.

AMA Funktion syftar till att på ett enkelt sätt beskriva informationsöverföringen av krav från

förstudier och planering till produktion via upphandling.