Kan jag spara en funktionsbeskrivning som en egen beskrivningsmall?

Senast ändrad 2021-05-05
Rösta här
  -  

Fråga

Kan jag spara en funktionsbeskrivning som en egen beskrivningsmall?


Svar

Inte i dagsläget, men ambitionen är att ha framme funktionaliteten till den kommersiella lanseringen i december 2021.